Photos

Current Group (Summer 2016)

Alumni

Group Photos

This slideshow requires JavaScript.

TRB 2010 - 11
TRB 2010 (Nebiyou Tilahun, Shanjiang Zhu, Pavithra Parthasarathi)
Student Party Sept 2005 - 2
2005-09 Student Party (Shanjiang Zhu, T.F. Carpenter, Ewa Zofka, Michael Corbett, Feng Xie, Xi Zou, Ahmed El-Geneidy, Vivek Deshpande, Ning Li, Fun-Kit Lim, Norah Montes de Oca, Nebiyou Tilahun)
Student Party Nov 2007 - 4
2007-11 (Arthur Huang, Pavithra Parthasarathi, Shanjiang Zhu)
2003-09-07 Student Party 018
2003-09-07 Student Party (Xi Zou, Lei Zhang, Wei Chen, Wenling Chen, Feng Xie, Ning Li, T.F. Carpenter, D. Levinson, Kathy Carlson, Maryam Hashami)
Students: Kasia, Satya, Atif, Lei, Shantanu, Ramachandra, Xi, Wei, Peter, Hong, Yao
2002-01-25 Student Photo (Kasia Winiarczyk, Satya Muthuswamy, Atif Sheikh, Lei Zhang, Shantanu Das, Ramachandra Karamalaputi, Xi Zou, Wei Chen, Peter Rafferty, Hong Ho, Yao Wu)
Party 2001007
2001-09-17 (D. Levinson, Lei Zhang, Atif Sheikh)
Party 2001006
2001-09-17 (Satya Muthuswamy, Pavithra Parthasarathi, Bhanu Yerra)
Seshu and Rajamani
1999-09 (Sesh Kanchi, Rajamani)